S-LABS

Projekt Connected Energy - NCBiR

Projekt Connected Energy - NCBiR

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali Europy systemu Connected Energy (CE) do monitorowania domowych sieci elektrycznych. System umożliwi automatyczną detekcję rodzajów odbiorników energii elektrycznej oraz pomiar zużycia energii elektrycznej. Jego unikalne rozwiązania konstrukcyjne oraz algorytmy rozpoznawania urządzeń pozwolą na identyfikację urządzeń w czasie rzeczywistym, już od najmniejszej mocy (od 20 W) z dokładnością co najmniej 99% poprawnych automatycznych identyfikacji. Obecnie na rynku polskim ani europejskim nie oferuje się tak precyzyjnych kompleksowych funkcji. W ramach Etapu 1, opracowane zostaną modele laboratoryjne urządzeń i nowe algorytmy rozpoznawania urządzeń elektrycznych na podstawie śladu energetycznego oparte o innowacyjną metodę Topologicznej Analizy Danych. W ramach prac rozwojowych (Etap 2 i Etap 3) wykonane zostaną prototypowe wersje systemu CE, wykorzystane do przeprowadzenia testów w warunkach rzeczywistych. Opracowane rozwiązanie da, odbiorcy energii elektrycznej dostęp do informacji o zużyciu energii elektrycznej w swoim gospodarstwie z podziałem na poszczególne urządzenia, jak również narzędzia wspomagające zarządzanie poziomem zużycia, również w sposób zdalny. Operator energetyczny natomiast wykorzysta informacje z CE do budowy precyzyjnych profili zużycia energii, zawierających charakterystykę urządzeń klienta a przede wszystkim uzyska informacje pozwalające na sprzedaż innych produktów jak np. energooszczędnego sprzętu AGD, oświetleniowego. Zakłada się, że wdrożenie CE wraz z komplementarnymi działaniami operatorów energetycznych przełożą się docelowo na obniżenie zużycia energii w gospodarstwie domowym nawet do około 17 % przy zachowaniu możliwości subwencjonowania elementów systemu dla klienta końcowego z uwagi na możliwość sprzedaży dodatkowych produktów. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Wartość projektu: 4 424 238,00 Wkład Funduszy Europejskich: 2 939 812,20