S-LABS

iUSER

iUSER

S-Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w konsorcjum z Orange Polska Spółka Akcyjna zakończyła w dniu 29.11.2020 realizację projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy IUSER. Tytuł projektu: „Zintegrowany system zarządzania efektywnością energetyczną”

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0351/16

Głównym celem projektu było opracowanie platformy technicznej realizującej detaliczne pomiary zużycia energii oraz analizy ich wyników. Rezultatami projektu w szczególności były: inteligentne urządzenie pomiarowe z komunikacją M2M, platforma informatyczna oparta na innowacyjnych algorytmach sztucznej inteligencji automatyzująca proces audytu i monitoringu energetycznego.

Wartość projektu: 6 492 870,14 zł Wartość dofinansowania: 4 274 550,00 zł