fbpx

iUSER

S-Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w konsorcjum z Orange Polska Spółka Akcyjna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy IUSER. Tytuł projektu: „Zintegrowany system zarządzania efektywnością energetyczną” Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0351/16 Głównym celem projektu będzie opracowanie platformy technicznej realizującej detaliczne pomiary zużycia energii oraz analizy ich wyników. Rezultatami projektu w szczególności będą :  inteligentne urządzenie pomiarowe z komunikacją M2M,  wzorce zachowań odbiorników energii elektrycznych stosowanych w MŚP,  platforma informatyczna oparta na innowacyjnych algorytmach sztucznej inteligencji automatyzująca proces audytu i monitoringu energetycznego. Wartość projektu: 6 492 870,14 zł Wartość dofinansowania: 4 274 550,00 zł
English