Appartme
2 kwietnia, 2005
Segment

OZE Smart Energy

Grupa Docelowa

OZE Smart Energy

Liczba użytkowników

500 +

Strona Internetowa

Enalpha

Enalpha to przede wszystkim własna zielona energia. Otrzymujesz audyt energetyczny przygotowany przez naszych specjalistów, który pomoże dobrać narzędzia dla zwiększenia efektywności energetycznej Twojej firmy. Alternatywne źródła energii to również niezależność i możliwość generowania dodatkowych dochodów. Jako Enalpha konsolidujemy wytwórców i odbiorców energii tworząc klastry i spółdzielnie energetyczne.

Klastry Energii

W ramach klastrów energii łączymy jednostki samorządu terytorialnego i lokalnych wytwórców oraz odbiorców energii dając dostęp lokalnej społeczności i biznesowi do taniej energii odnawialnej. Jako Niezależny Operator Energii odnawialnej (NOE) koordynujemy projekty inwestycyjne i zarządzamy obrotem energii dbając o interesy członków klastra.

PWR Ability

Nadszedł czas nowych rozwiązań. Autorski system PWR Ability konsoliduje odbiorców z potencjalnymi wytwórcami zielonej energii. Rozwiązanie PWR Ability pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania biznesu

BeArchitect
S-LABS

Masz pytania?
Bądźmy w kontakcie

S-LABS
Dworska 1A/1u, 30-314 Kraków