fbpx

S-Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w konsorcjum z Orange Polska Spółka Akcyjna zakończyła w dniu 29.11.2020 realizację projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy IUSER.
Tytuł projektu: „Zintegrowany system zarządzania efektywnością energetyczną”


Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0351/16
Głównym celem projektu było opracowanie platformy technicznej realizującej detaliczne pomiary zużycia energii oraz analizy ich wyników. Rezultatami projektu w szczególności były:
  • inteligentne urządzenie pomiarowe z komunikacją M2M,
  • platforma informatyczna oparta na innowacyjnych algorytmach sztucznej inteligencji automatyzująca proces audytu i monitoringu energetycznego.


  • Wartość projektu: 6 492 870,14 zł
    Wartość dofinansowania: 4 274 550,00 zł
    polski