fbpx
 

Update as a Service

Uptee stanowi rozwiązanie problemów dzisiejszego rynku IoT. To ustandaryzowany system aktualizacji, który usprawnia prace rozwojowe nad produktem, oszczędzając czas na to, co najistotniejsze.

 

CZYM JEST UPTEE?

 

Uptee to niezbędny element każdego sprawnie działającego systemu IoT. Rozwiązuje problemy związane z tradycyjną, manualną metodą aktualizacji, takie jak skalowanie produktu po wyjściu z fazy rozwoju, czy aktualizacja urządzeń rozproszonych geograficznie.

 

Korzyści

 • zdalne aktualizacje oprogramowania
  w urządzeniach IoT
 • przyspieszenie momentu wejścia
  produktów na rynek
 • redukcja kosztów związanych z aktualizacją
  oprogramowania w skali przemysłowej
 • redukcja nakładów inwestycyjnych
 • rozwiązuje problem ograniczonej
  ilości specjalistów na rynku pracy

Elementy systemu

 • Bootloader 23kB
 • biblioteki iOS i Android
 • aplikacja referencyjna
 • platforma internetowa

Rozwiązania IoE

Nasze rozwiązania IoE rozbudowują Internet Rzeczy (IoT) do skali bardziej złożonego systemu skupiającego ludzi oraz procesy. Stworzone przez nas urządzenia, produkty i rozwiązania są połączone z internetem oraz wyposażone w rozbudowane funkcje cyfrowe, które sprostają nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom.

polski